Duel.cz

   
Home Rex Spolupráce Kontakt Výprodej
   

středa, 26 července 2006

 

Menu

Home

GSM pagery

Bezpečnost dětí

Elektroměr

GSM alarm

Nenechte si ukrást notebook


Novinky

Nenechte si ukrást notebook!
Určitě to znáte, jdete po velkém obchodním středisku, jste unaveni z nakupování a chvíli necháte svůj košík bez dozoru a nejednou - notebook je fuč!!! pokračovaní zde

 

 

 

 

 

GSM PAGERY - přenos poplachové a řídící informace po mobilní síti.

 

Použití
- Vlastnosti - Technické parametry 

POUŽITÍ

Zabezpečovací zařízení GSM-PAGER  je určen k zabezpečení, kontrole a ovládání motorových vozidel, rekreačních objektů, garáží, apod. V neposlední řadě jej lze také použít pro kontrolu různých technologií. Ve spojení se systémem REX (systém pro ochranu, vyhledávání a logistiku vozidel, věcí a osob ) poskytuje nepřetržitou kontrolu vašeho vozidla. 
Přenos poplachových a dalších provozních stavů je uskutečněn prostřednictví GSM sítě zvoleného operátora ( EUROTEL, PAEGAS, OSKAR,....) a to na frekvenci 900 i 1800MHz. Poplach lze přenášet jak na mobilní telefon, tak i na pevnou telefonní linku. Na mobilní telefon lze také přenášet SMS zprávy. 
GSM-PAGER je určen ke skryté montáži ve vozidle s napájením z palubní sítě vozidla. Prostřednictvím vstupů (model P1 2 vstupy, model P10 4+2 vstupy)  umožňuje připojení různých typů čidel jako dveřní spínače, ultrazvukové čidlo, čidlo náklonu, mikrovlnné čidlo atd. Výstupy umožňují ovládání zařízení například imobilizeru, přívodu paliva, topení atd. Druhý výstup slouží pro připojení externí LED diody pro signalizaci intenzity GSM signálu, provozních stavů a archívu GSM-PAGERu.
GSM PAGER má integrovánu i funkci alarmu, takže lze nastavit příchozí a odchozí zpoždění a definovat aktivaci a deaktivaci.

Vlastnosti

Vzniklé poplachové stavy jsou vyhodnoceny v GSM-PAGERu a přeneseny po GSM sítích v podobě akustické značky nebo SMS textové zprávy k naprogramovaným příjemcům - až 3 pro příjem volání a až další 3 příjemci pro SMS textové zprávy. Příjemce poplachového volání či poplachové SMS textové zprávy má možnost po zadání přístupového hesla odposlechu interiéru automobilu, objektu, zjištění polohy vozidla. Dále má možnost dálkově krátkou SMS zprávou aktivovat výstup a tím lze na vozidlo vizuálně upozornit či dokonce zastavit. GSM-PAGER mimo tuto základní funkci hlídá výpadek vlastního napájení ( odpojení autobaterie, výpadek napájení EZS,...) a stav akumulátoru mobilního telefonu GSM-PAGERu. 
Chování ( způsob volání, opakování volání, délku volání, SMS textové zprávy, .... ) GSM-PAGERu při poplachu, výpadku napájení, slabé baterii mobilního telefonu lze nastavit. Programování GSM-PAGERu je možné lokálně pomocí editace telefonního seznamu na SIM kartě nebo dálkově pomocí SMS textových zpráv. V případě nekorektního pokusu přeprogramovat GSM-PAGER neoprávněnou osobou je o této skutečnosti vyrozuměn majitel případně jiná osoba uvedena v nastavení. Uživateli je rovněž umožněno, aby provedl v libovolném okamžiku kontrolní dotaz na stav alarmu, vstupů, výstupu, polohu a naprogramování GSM-PAGERu prostřednictvím SMS textové zprávy.
Prostřednictvím SMS textové zprávy může také zajistit nebo odjistit alarm implementovaný v GSM-PAGERu, ovládat výstupy, zapnout neomezený odposlech. Samozřejmě vše je možné pouze po zadání přístupového hesla. GSM-PAGER  umožňuje rozsáhlé možnosti konfigurace vstupů, výstupů, SMS zpráv, volání, konfigurace atd. GSM-PAGER ve spojení se systémem REX poskytuje téměř 100% jistotu, že se vozidlo při krádeži “nevypaří” a je okamžitě známa jeho poloha, směr pohybu a v neposlední řadě lze na vozidlo vizuálně upozornit či dokonce zastavit.

V současné době jsou dodávány dva modely - základní model P1 a rozšířený model P10. Rozšíření funkcí u modelu P10 je zvýrazněno v technických parametrech.

Technické parametry

PARAMETR P1 P10
- povolený rozsah napájecího napětí 9 až 18V DC 9 až 18V DC
- max. odběr v klidovém stavu 0,02A 0,02A
- max. odběr při dobíjení mobilního telefonu 0,5A 0,5A
- max. odběr při poplachu 0,5A 0,5A
- systém přenosu poplachové informace GSM GSM
- provozní pásmo DUAL BAND 900/1800 Mhz DUAL BAND 900/1800 Mhz
- volba operátora GSM libovolná libovolná
- signalizace stavů, přenos informací optická (LED), SMS zprávy, akustická optická (LED), SMS zprávy, akustická
- počet telefonních čísel pro volání 3 3
- počet telefonních čísel pro SMS textové zprávy 3 3
- max. počet volání či rozeslání SMS při jedné události 9 9
- ovládání pomocí SMS textovými zprávami ARM/DISARM, výstup, programování systému, reset, přerušení cyklu volání, odposlech dtto + možnost ovládání DTMF tóny
- zjišťování stavů pomocí SMS textovými zprávami stav vstupů, stav alarmu, zjištění polohy, čtení konfigurace dtto + možnost ovládání DTMF tóny
- počet logických vstupů 2 4
- počet analogových vstupů 0 až 24V 0 2
- počet virtuálních analogových vstupů 0 2
- počet výstupů typu otevřený kolektor 1 2
- počet výstupů typu kontakt 0 2 NO/NC, 125V/15A
- počet výstupů pro externí sirénu 0 1 (max 1,5 A)
- počet výstupů pro externí LED diodu 1 1

 Dodávané sestavy

Dodávané sestavy P10
Označení Popis
GSM-PAGER
typ: P10
KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ - obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Obsahuje již GO nebo TWIST kartu.
GSM-PAGER
typ: P10 REX
KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ - obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Obsahuje SIM kartu k systému REX.
GSM-PAGER
typ: P10 bez SIM karty
Obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Neobsahuje GO nebo TWIST kartu.
GSM-PAGER
typ: P10 bez mobilního
telefonu a bez SIM karty
Obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, plastový box. Neobsahuje mobilní telefon ERICSSON T10 a GO nebo TWIST kartu.

 

Dodávané sestavy P1
Označení Popis
GSM-PAGER typ: P1 KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ - obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Obsahuje již GO nebo TWIST kartu.
GSM-PAGER typ: P1 REX KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ - obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Obsahuje SIM kartu k systému REX.
GSM-PAGER typ: P1 bez SIM karty Obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, neblokovaný duální telefon ERICSSON T10, plastový box. Neobsahuje GO nebo TWIST kartu.
GSM-PAGER typ: P1 bez mobilního telefonu a bez SIM karty Obsahuje řídící elektroniku, propojovací kabel k mobilnímu telefonu, plastový box. Neobsahuje mobilní telefon ERICSSON T10 a GO nebo TWIST kartu.

Systém REX je možno instalovat pouze na autorizovaném montážním místě, kde s vámi bude též uzavřena smlouva.    

Montážní místa 

 Homologace

Zařízení je schváleno v ČR i v Evropské Unii. Homologace Ministerstva dopravy (8SD), EZÚ (ESČ), CE

 

Aktualizace


25/07/06 - Nový design webu.

12/07/06 -Nové produkty.

 

 

Novinky

Bezpečnost dětí
Prázdniny jsou tady. S nimi přichází nejen čas radovánek, ale také častější úrazy a ztráty dětí jako logický důsledek jejich častějšího cestováním a pohybu mimo domov. Naštěstí se na trhu začínají objevovat pomůcky, které mohou dohled nad dětmi zjednodušit.
pokračování zde

 

 

Copyright 2006 Duel s.r.o. All Rights Reserved.